Rozsah zdravotních služeb

 • ambulatní gynekologie a porodnictví

  v plném rozsahu – prevence, diagnostika, terapie, těhotenská poradna, antikoncepce, problematika menopauzy, ultrazvuk

 • onemocnění děložního čípku

  diagnostika a terapie přednádorových stavů v Centru onkologické prevence Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno na Obilním trhu

 • gynekologické operace

  na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno na Obilním trhu

Ordinační hodiny

Pondělí 27.9.

zavřeno

dovolená

Úterý 28.9.

zavřeno

státní svátek

Středa 29.9.

zavřeno

klinický den na Gynekologicko-porodnické klinice v Porodnici na Obilním trhu

608 561 994

Čtvrtek 30.9. 11.30 19.00
Pátek 1.10. 11.30 19.00
Pondělí 4.10. 14.30 16.00

Provozní doba ordinace začíná a končí 30 minut před a končí 30 minut po konci ordinační doby.

Zástup po dobu nepřítomnosti je zajištěn na ambulanci Gynekologicko–porodnické kliniky FN Brno na Obilním trhu 532 238 224 nebo 532 238 225.

Dovolená

 • Pondělí 27. září

Kontakt

MUDr. Milan ANTON, CSc.
Zámečnická 182/5
602 00 Brno

542 215 739
dr.milan.anton@gmail.com

IČO 48 51 55 58
IČP 72 564 001


Informovaný souhlas

Před prvním vyšetřením v naší ordinaci je zapotřebí písemného souhlasu:

 • s poskytováním informací o zdravotním stavu a předáváním receptů a lékařských zpráv
 • s využitím zbytkového materiálu ze screeningových odběrů k výzkumným účelům
 • s přítomností lékaře ve specializačním vzdělávání z gynekologie a porodnictví

V ordinaci provádíme pouze zdravotní služby, u kterých není vyžadován souhlas písemnou formou.

Souhlas s léčbou nezletilých pacientek starších 15 let nevyžadujeme pro případ běžné preventivní a léčebné péče včetně předpisu hormonální antikoncepce, pokud lze zamýšlené zdravotní úkony poskytnout na základě souhlasu vyšetřované dívky, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené její rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejímu věku. (§35/1 zákona č.372/2011Sb. o zdravotních službách)

Praktické informace

K vyšetření v naší ordinaci je zapotřebí telefonického objednání.

Výsledky preventivních cytologií sdělujeme pouze emailem, nikoliv telefonicky.

Mluvíme česky, anglicky, německy a rusky.

Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213.

Vydáváme elektronické recepty.

Aktuální informace o změnách ordinační doby zveřejňujeme na webové stránce.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679


Vyšetření za přímou úhradu

Vyšetření lze uskutečnit za přímou úhradu, mimo sytém zdravotního pojištění:

 • zdravotní výkony jsou provedeny na žádost a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • zdravotní výkon je neakutní a žadatelka není smluvním pojištěncem
 • účtovaná cena výkonů se řídí aktuální Vyhláškou MZ ČR č. 348/2016 Sb.
 • vydáváme účetní doklad a zprávu o provedeném vyšetření k eventuálnímu proplacení nesmluvní pojišťovnou
 • cena za provedené zdravotní výkony neobsahuje úhradu za laboratorní vyšetření, která jsou účtovaná podle aktuálního ceníku laboratoří

gynekologické vyšetření — prevence

včetně úhrady 200 Kč za vyhodnocení cytologie

1100

gynekologické vyšetření

600-800

kontrolní gynekologické vyšetření po léčbě

200-550

zavedení IUD

700

gynekologické vyšetření před přerušením těhotenství

600

expertní kolposkopie

800-1500

vyšetření v těhotenství

300-850

aplikace vakcíny

200

odběr krve, aplikace injekce

80

vystavení receptu, potvrzení, jednorázové zrcadlo, utz snímek

40

podrobná zpráva o zdravotním stavu

250


Upozornění