Rozsah zdravotních služeb

 • ambulatní gynekologie a porodnictví

  v plném rozsahu – prevence, diagnostika, terapie, těhotenská poradna, antikoncepce, problematika menopauzy, ultrazvuk

 • onemocnění děložního čípku

  diagnostika a terapie přednádorových stavů v Centru onkologické prevence Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno na Obilním trhu

 • gynekologické operace

  na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno na Obilním trhu

Ordinační hodiny

Pondělí 4.12. 14.30 16.00
Úterý 5.12. 11.30 19.00
Středa 6.12.

zavřeno

klinický den na Gynekologicko-porodnické klinice v Porodnici na Obilním trhu

608 561 994

Čtvrtek 7.12. 11.30 19.00
Pátek 8.12. 11.30 19.00

Provozní doba ordinace začíná a končí 30 minut před a končí 30 minut po konci ordinační doby.

Zástup po dobu nepřítomnosti je zajištěn na ambulanci Gynekologicko–porodnické kliniky FN Brno na Obilním trhu 532 238 224 nebo 532 238 225.

Kontakt

MUDr. Milan ANTON, CSc.
Zámečnická 182/5
602 00 Brno

542 215 739
dr.milan.anton@gmail.com

IČO 48 51 55 58
IČP 72 564 001


Informovaný souhlas

Před prvním vyšetřením v naší ordinaci je zapotřebí písemného souhlasu:

 • s poskytováním informací o zdravotním stavu a předáváním receptů a lékařských zpráv
 • s využitím zbytkového materiálu ze screeningových odběrů k výzkumným účelům
 • s přítomností lékaře ve specializačním vzdělávání z gynekologie a porodnictví

V ordinaci provádíme pouze zdravotní služby, u kterých není vyžadován souhlas písemnou formou.

Souhlas s léčbou nezletilých pacientek starších 15 let nevyžadujeme pro případ běžné preventivní a léčebné péče včetně předpisu hormonální antikoncepce, pokud lze zamýšlené zdravotní úkony poskytnout na základě souhlasu vyšetřované dívky, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené její rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejímu věku. (§35/1 zákona č.372/2011Sb. o zdravotních službách)

Praktické informace

K vyšetření v naší ordinaci je zapotřebí telefonického objednání.

Výsledky preventivních cytologií sdělujeme pouze emailem, nikoliv telefonicky.

Mluvíme česky, anglicky, německy a rusky.

Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213.

Vydáváme elektronické recepty.

Aktuální informace o změnách ordinační doby zveřejňujeme na webové stránce.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679


Vyšetření za přímou úhradu

Vyšetření lze uskutečnit za přímou úhradu, mimo sytém zdravotního pojištění:

 • zdravotní výkony jsou provedeny na žádost a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • zdravotní výkon je neakutní a žadatelka není smluvním pojištěncem
 • účtovaná cena výkonů se řídí aktuální Vyhláškou MZ ČR č. 348/2016 Sb.
 • vydáváme účetní doklad a zprávu o provedeném vyšetření k eventuálnímu proplacení nesmluvní pojišťovnou
 • cena za provedené zdravotní výkony neobsahuje úhradu za laboratorní vyšetření, která jsou účtovaná podle aktuálního ceníku laboratoří

gynekologické vyšetření — prevence

včetně úhrady 200 Kč za vyhodnocení cytologie

1100

gynekologické vyšetření

600-800

kontrolní gynekologické vyšetření po léčbě

200-550

zavedení IUD

700

gynekologické vyšetření před přerušením těhotenství

600

expertní kolposkopie

800-1500

vyšetření v těhotenství

300-850

aplikace vakcíny

200

odběr krve, aplikace injekce

80

vystavení receptu, potvrzení, jednorázové zrcadlo, utz snímek

40

podrobná zpráva o zdravotním stavu

250


Upozornění